"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1.Kor. 16:14)

Alapítvány

Alapító okiratunkat 2000. júniusában jegyezték be az alábbiak szerint:

"Szilágyi" Alapítvány
2400 Dunaújváros
Bercsényi u. 10.
adószáma:
18488371-1-07
számlaszáma:
MBH Bank Nyrt. Dunaújváros
10102969-79840620-00000008

Az alapítvány céljai a következők:

A BIROK Szabó Magda Tagintézmény  (2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.) támogatása az alábbiak szerint:

 • A tanulók tanterven kívüli és tantervhez kapcsolódó számítástechnikai és egyéb ismereteinek bővítése, újszerű eljárások ingyenes oktatás
 • A gyerekek versenyeztetésének támogatása
 • Tehetséggondozás. Közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
 • Iskolai sportélet támogatása
 • népművészeti, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása
 • ismeretterjesztés, támogatás
 • természeti környezet védelme, állatvédelem
 • nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok elősegítése az általános iskolai tanulók és családjaik körében
 • az iskolai oktatás segédeszközeinek, technikai felszereltségének gyarapítása
 • Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

  Alapítvány kuratóriumának elnöke: Farkas Márta     Kuratóriumi tagok: Gallainé Kovács Krisztina és Balogh Ágota

  Nagyon szépen köszönjük mindennemű támogatásukat. Különösen, amikor adója 1%-ról rendelkezett / rendelkezik.

  Ennek köszönhetően a 2021. évi adó 1%-a az Önök jóvoltából: 439 296 Ft lett. 

  Az előző év adó 1%-t a tanítási eszközök bővítésére, közösségi játékok vásárlására, programok támogatására, pályázatok díjainak biztosítására fordítottuk.

  Azt gondolom, a hozzánk került forintok jó helyre kerültek, jó célra fordítottuk őket. Ezt Önöknek köszönjük, és további segítségüket a jövőben is nagy örömmel fogadjuk. 

  Beszámolókat az Alapítvány munkájáról az alábbi linken találja ("Szilágyi" Alapítvány_Beszámolók )

Beszámoló a 2023. év munkájáról

Beszámoló a 2022. év munkájáról:

Beszámoló a 2021. év munkájáról :

Beszámoló a 2020. év munkájáról:

"IRODALMI BARANGOLÁSOK A MAGDÁSOKKAL!" pályázat

Iskolánk alapítványa a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2023) a Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósításra és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás pályázati kiírás , az Új nemzetek jövőjéért kollégium-vegyes támogatására beadott "Irodalmi barangolások a Magdásokkal" című NEAO-KP-1-2023/10-000108 azonosítószámú pályázatát 1 794 000 Ft támogatásban részesítette.

CÉLUNK: Általános iskolánk tanulóival Petőfi S., Arany János, Szabó Magda, Jókai Mór, A.A. Milne művei segítségével közösséget építeni. Ennek eszközei: színházlátogatások Budapestre, Dunaújvárosba; múzeumlátogatás Szalkszentmártonban, Mackónap megrendezése, jótékonysági est szervezése tanulóink amatőr színjátszásával. Versvándor és Petőfi előadó fogadása iskolánkban. Nevelőtestületi kirándulás Debrecenbe Szabó Magda Múzeumba. Ezáltal megerősödnek iskolánk gyermek és felnőtt közösséginek együttműködései, egyidejűleg esély teremtődik a hátrányos helyzetű tanulók kulturális felzárkóztatására is. 

A projekt időtartama: 2023.04.01. - 2024.03.31.


Bocskai István Református Oktatási Központ  Szabó Magda Tagintézménye
Dunaűjváros, Bercsényi u.10.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!