"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1.Kor. 16:14)

Alapítvány

Alapító okiratunkat 2000. júniusában jegyezték be az alábbiak szerint:

"Szilágyi" Alapítvány
2400 Dunaújváros
Bercsényi u. 10.
adószáma:
18488371-1-07
számlaszáma:
MBH Bank Nyrt. Dunaújváros
10102969-79840620-00000008

Az alapítvány céljai a következők:

A BIROK Szabó Magda Tagintézmény  (2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.) támogatása az alábbiak szerint:

 • A tanulók tanterven kívüli és tantervhez kapcsolódó számítástechnikai és egyéb ismereteinek bővítése, újszerű eljárások ingyenes oktatás
 • A gyerekek versenyeztetésének támogatása
 • Tehetséggondozás. Közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
 • Iskolai sportélet támogatása
 • népművészeti, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása
 • ismeretterjesztés, támogatás
 • természeti környezet védelme, állatvédelem
 • nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok elősegítése az általános iskolai tanulók és családjaik körében
 • az iskolai oktatás segédeszközeinek, technikai felszereltségének gyarapítása
 • Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

  Alapítvány kuratóriumának elnöke: Farkas Márta     Kuratóriumi tagok: Gallainé Kovács Krisztina és Balogh Ágota

  Nagyon szépen köszönjük mindennemű támogatásukat. Különösen, amikor adója 1%-ról rendelkezett / rendelkezik.

  Ennek köszönhetően a 2021. évi adó 1%-a az Önök jóvoltából: 439 296 Ft lett. 

  Az előző év adó 1%-t a tanítási eszközök bővítésére, közösségi játékok vásárlására, programok támogatására, pályázatok díjainak biztosítására fordítottuk.

  Azt gondolom, a hozzánk került forintok jó helyre kerültek, jó célra fordítottuk őket. Ezt Önöknek köszönjük, és további segítségüket a jövőben is nagy örömmel fogadjuk. 

  Beszámolókat az Alapítvány munkájáról az alábbi linken találja ("Szilágyi" Alapítvány_Beszámolók )

Beszámoló a 2022. év munkájáról:

Beszámoló a 2021. év munkájáról :

Beszámoló a 2020. év munkájáról:

Bocskai István Református Oktatási Központ  Szabó Magda Tagintézménye
Dunaűjváros, Bercsényi u.10.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!