"Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről! Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját! Hiszen jól tudjátok, hogy ez a munka nem céltalan és eredménytelen." (1.Kor. 15:58)

Hit- és erkölcstan oktatása 

Iskolánk református hittanoktatója:

Kovács Henrietta Judit ref. lelkipásztor és Papp Imola ref. lelkipásztor

Elérhetők a Kréta rendszeren keresztül vagy iskolánk elérhetőségeinek egyikén.

Dunaújvárosi Református Egyházközség
*2400 Dunaújváros, Szent István u. 7.
*Lelkipásztor: Czeglédi Péter Pál és Papp Imola
*Telefon: 25/281-163
*Honlap: https://dunaujvaros.reformatus.info/
*E-mail: czegledi.peter.pal@reformatus.hu

Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközösség

*2400 Dunaújváros, Szilágyi E. út 34.
*Lelkész: Stermeczki András
*Telefon: 285-426, 20/824-3547
*E-mail: stermo22@gmail.com

Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség
*2400 Dunaújváros, Temető u. 1.
*Parókus: Kovács István
*Telefon: 30/6779-862
*Email: istvankovacs.j@gmail.com

Dunaújvárosi Római Katolikus Egyházközség
*2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér
*Hitoktatók: Ijjas Gizella, Vida Nikolett és Tischner Erika
*Hitoktatók koordinátora: Harpacker Zsuzsanna
*Telefon: 06-30-7484-436
*E-mail: zsuzsiharpacker@gmail.com

*Honlap: dunaujvarosiplebania.hu

Nyilatkozat hit-és erkölcstanon való részvételről

A nyilatkozni  minden év május 20-ig lehetséges, amely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe. Nyilatkozattételre csak azok a tanulók szülei/ gondviselői jogosultak, akik a jogelőd Szilágyi Erzsébet Tagintézménybe iratták be gyermeküket, legkésőbb a 2017/18 tanévre. Másoknak a Hit- és erkölcstan tantárgy választása kötelező, hisz ez volt a felvétel alapja. Változtatni csak a választott egyház által tartott Hit- és erkölcstan oktatáson lehet.


Bocskai István Református Oktatási Központ  Szabó Magda Tagintézménye
Dunaűjváros, Bercsényi u.10.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!