Rólunk

A kezdetektől

1961. december 19-én felavattuk a 32 tantermes általános iskolát, 600 személyes éttermével és két tornatermével. Miután a gimnáziumi helyeikkel is szűkösen voltunk, átmenetileg a gimnáziumot is ide helyeztük. 1962. február 17-én újabb oktatási intézményt avattunk. Ekkor készült el az egymillió forint értékű, de társadalmi munkával épült 4 tantermes politechnikai tanműhely.

Első 16 tantermének átadására - számos megoldatlan műszaki problémával - 1958 szeptemberében került sor. Ugyanakkor az oktatási intézmény részleges átadásával elkerülhetővé vált a három műszakos oktatás bevezetése, s lehetőség nyílt a gimnázium kiköltöztetésére a 20 tantermes iskolából. Egyébként a korábbi években is jellemző volt az iskolaépületek hiányosságokkal történő átadása, a hibák kijavítását később részben a városi, részben az iskolai költségvetés terhére kellett elvégezni. Sok esetben "...ezek olyan összegek (voltak) ... amelyekből sokszor egy ugyanolyan létesítményt meg (lehetett volna) építeni." Ezt az állapotot súlyosbította, hogy az iskolaépületek túlzsúfoltsága következtében elhasználódásuk nagyobb mértékű volt az indokoltnál. A zsúfoltság miatt szertárakat, előadótermeket kellett tanterem céljára igénybe venni. Egyre több helyiséget igényelt a politechnikai oktatás bevezetése, s megoldatlan volt az iskolai napközi otthon helyzete is.

1959. évi novemberi adat szerint Sztálinvárosban 35%-kal több gyerek jutott egy tanteremre, mint országos viszonylatban. A 26. sz. ÁÉV dolgozói 1959-ben a határidő betartása érdekében meggyorsították a harminckét tantermes iskola építését - tartottak ugyanis a prémiummegvonástól -, ám a korábbi tapasztalatok alapján a pesszimistábbak emiatt legalább 50%-os értékcsökkenést jósoltak. Ősszel átadásra került az iskola B-szárnya olyan alapvető műszaki problémákkal, mint például a fűtés megoldatlansága.

1956. szeptember 28-án bejelentették, hogy elkezdték a 32 tantermes iskola építését Dunaújvárosban. Ekkor még kevesen sejtették, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb oktatási intézménye lesz. Százöt méter hosszúságú folyosók, közel hatezer négyzetméter beépített hasznos terület, ezek az adatok jelezték, hogy nem mindennapi méretekkel fog rendelkezni. A terv 1958-ban valóság lett - és ha némi késéssel is - szeptemberben átadták az építők az A-épületszárnyban lévő tizenhat tantermet rendeltetésének.Az iskola a Ságvári Endre Állami Általános Iskola elnevezést kezdte használni. A következő évek folyamán átadták a B és C épületszárnyakat is, melyekkel 32 tantermesre bővült az iskola. A rendszerváltás után az intézmény nevet változtatott, és a tantestület az eredetileg tervezett Szilágyi Erzsébet Általános Iskola elnevezés mellett döntött. Sajnos a 90-es évek elejére a demográfiai hullám elvonulásával folyamatosan csökkent a város általános iskoláiban a tanulólétszám. Közgyűlési határozat alapján az 1996/97-es tanévtől az épület egyik szárnyába külön intézményként a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola költözött.

2018. szeptember 1-től a Dunaújvárosi Tankerületi Központ átadja fenntartói és működtetői jogát a Halásztelki Református Egyházközségnek. A Szilágyi iskola ezáltal csatlakozott a Bocskai István Református Oktatási Központhoz. A tantestület döntése alapján, az iskola felveszi Szabó Magda Kossuth-díjas író, költő, műfordító nevét, tehát szeptembertől a Szilágyi iskola immár Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye lett.

A létszámban folyamatosan bővülő és erősödő Szabó Magda iskola több mint egy évig tartó párbeszéd eredményeként 2022.11.11-én a DSZC  Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolától  visszakapta  az "A" szárny 3. emeletét. 

Bocskai István Református Oktatási Központ  Szabó Magda Tagintézménye
Dunaűjváros, Bercsényi u.10.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!